Limba și literatura română. Auxiliar pentru clasa a 11-a
  • Limba și literatura română. Auxiliar pentru clasa a 11-a

Limba și literatura română

24,76 lei

Auxiliar pentru clasa a XI-a

Autoare: Adrian Nicolae ROMONȚI (coordonator), Cătălina RADUIonela IACOB

Editura DELFIN

Autorii auxiliarului prezintă în mod interesant și ușor de parcurs noțiunile teoretice pentru studierea limbii și a literaturii în clasa a XI-a, iar informațiile sunt consolidate în memoria elevilor prin analize de text și teste, care sunt menite să-i obișnuiască pentru viitoarele examene de bacalaureat.

Cantitate
Stoc epuizat


CUPRINS:

 

Cuvânt înainte;

Recapitulare iniţială;

Test iniţial;

Unitatea 1. Fundamente ale culturii române; Originea şi evoluţia limbii române: 1. Romanizare; Strat; Substrat; Adstrat; Limbi romanice; 2. Influenţe asupra limbii române; Împrumuturi; 3. Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung; Analiză de text; 4. Latinitate şi dacism - Latinitatea; 5. Latinitate şi dacism - Dacismul;

Unitatea 2. Perioada Veche (secolele XVII-XVIII); Umanismul şi iluminismul: 1. Omul medieval; Omul renascentist; 2. Valori stilistice în Psalmii lui Dosoftei; 3. Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie - Analiză de text; 4. Cronicarii moldoveni - Liant între umanismul românesc şi cel european (I); 5. Cronicarii moldoveni - Liant între umanismul românesc şi cel european (II); 6. Cronicarii moldoveni - Liant între umanismul românesc şi cel european (III); 7. Omul luminilor (I); 8. Omul luminilor (II); 9. I. Budai Deleanu, Ţiganiada (I); 10. I. Budai Deleanu, Ţiganiada (II); 

11. Limbă şi comunicare - Norma literară;

12. Test sumativ;

Unitatea 3. Perioada Modernă (I) (secolul XIX-începutul secolului XX): Perioada Paşoptistă: 1. Atitudinea revoluţionară - Începutul romantismului; 2. Atitudinea revoluţionară în perioada paşoptistă - Dacia literară; 3. Texte reprezentative pentru paşoptism; 4. Forme hibride ale civilizaţiei româneşti în mijlocul secolului al XIX-lea - V. Alecsandri, Chiriţa în provinţie (I); 5. Forme hibride ale civilizaţiei româneşti în mijlocul secolului al XIX-lea - V. Alecsandri, Chiriţa în provinţie (II); 6. Forme hibride ale civilizaţiei româneşti în mijlocul secolului al XIX-lea - V. Alecsandri, Chiriţa în provinţie (III); 7. Dezbatere: România între Orient şi Occident;

8. Limbă şi comunicare - Registre stilistice;

Societatea Junimea: 9. Atitudinea critică asupra unei stări de fapt; 10. Studiile critice ale lui Titu Maiorescu (I); 11. Studiile critice ale lui Titu Maiorescu (II);

12. Test sumativ;

13. Limbă şi comunicare - Structuri discursive în textul argumentativ;  

14. Teză semestrul I;

Unitatea 4. Perioada Modernă (II) (secolul XIX-începutul secolului XX): Romantismul: 1. Artistul romantic - Prozatorul; 2-7. C. Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanu (Test de lectură; Particularităţi de compoziţie; Secvenţe semnificative; Personajul romantic; Relaţia dintre două personaje; Amestecul curentelor literare); 8. Poezia romantică eminesciană; 9-11. Ai noştri tineri (Instanţele comunicării; Imaginar poetic. Simboluri; Viziune romantică; 12-13. Numai poetul (Imaginar poetic; Viziune romantică); 14-17. Glossă (Instanţele comunicării lirice; Imaginar poetic; Viziune romantică. Geniul; Secvenţe poetice); 18-21. Luceafărul (Particularităţi de structură şi de compoziţie; Motive literare romantice; Teme literare romantice); 

22. Test sumativ;

Realismul: 23. Trăsături ale curentului; 24-30. Ioan Slavici, Moara cu noroc (Test de lectură; Particularităţi de structură şi de compoziţie; Tema şi viziunea despre lume; Construcţia personajelor; Relaţia dintre personaje);

31. Limbă şi comunicare - Variante literare libere (I);

Simbolismul: 32. Simbolismul european; Simbolismul românesc; 33-36. Al. Macedonski, Noaptea de decemvrie (Elemente de construcţie/ compoziţie ale textului poetic; Imaginarul poetic. Motive literare; Tema şi viziunea despre lume; Secvenţe poetice semnificative; Trăsăturile simbolismului; 

37. Limbă şi comunicare - Variante literare libere (II);

38. Test sumativ;

Prelungiri ale Romantismului şi Clasicismului: 39. George Coşbuc, Moartea lui Fulger (Imaginar poetic. Viziune despre lume);

Unitatea 5. Perioada interbelică: 1-8. Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraţilor (Test de lectură; Particularităţi de structură şi de compoziţie; Tema şi viziunea despre lume; Construcţia personajelor; Trăsăturile romanului psihologic); 9-16. Mircea Eliade, Maitreyi (Test de lectură; Particularităţi de structură şi de compoziţie; Tema şi viziunea despre lume; Construcţia personajelor; Relaţia dintre două personaje; Trăsăturile romanului experienţei);

17. Limbă şi comunicare - Variante literare libere (III);

18. Teză semestrul al II-lea.

978-606-85610-4-2
Produs nou
chat Comentarii (0)