Limba și literatura română - auxiliar clasa a 5-a
  • Limba și literatura română - auxiliar clasa a 5-a

Limba și literatura română

16,52 lei

Auxiliar clasa a V-a

Autori: Nadia ŞUTELCĂDaniela TOMA

Editura DELFIN

Cantitate
Stoc epuizat


CUPRINS:

 

Cuvânt înainte;

Lecturi suplimentare propuse elevilor din clasa a V-a;

I. Teste predictive;

II. Cartea, obiect cultural;

III. Raportul dintre realitate şi literatură;

IV. Opera epică: Moduri de expunere; Planul de idei/ Rezumatul; Basmul; Schiţa; Legenda; Descrierea;

V. Opera lirică: Elemente de versificaţie/ Imagini artistice; Comparaţia/ Personificarea; Epitetul/ Enumeraţia/ Repetiţia; Opera lirică - Aprofundare; Opera lirică - Test recapitulativ;

VI. Textul nonliterar: Reclama; 

VII. Comunicare: Emiţător/ Receptor/ Mesaj/ Cod; Scrisoarea/ Telegrama; Vorbirea directă/ Vorbirea indirectă; Semnele de punctuaţie;

VIII. Vocabularul: Cuvinte derivate; Familii lexicale/ Câmpuri lexico-semantice; Sinonime/ Antonime; Vocabularul - Test recapitulativ;

IX. Noţiuni de fonetică: Fonetica - Test recapitulativ; Vocabularul/ Fonetica - Test recapitulativ;

X. Morfologia: Verbul - Moduri/ Timpuri; Verbe predicative/ Copulative/ Auxiliare; Verbul - Test recapitulativ; Articolul/ Prepoziţia; Substantivul - Cazuri/ Funcţii sintactice; Substantivul - Test recapitulativ; Pronumele - Forme accentuate/ neaccentuate; Funcţii sintactice; Pronumele - Test recapitulativ; Numeralul cardinal/ ordinal; Valori/ Funcţii sintactice; Numeralul - Test recapitulativ; Adjectivul - Acordul cu substantivul; Funcţii sintactice; Adjectivul - Test recapitulativ; Adverbul - Tipuri de adverbeFuncţii sintactice; Adverbul - Test recapitulativ; Interjecţia - Tipuri de interjecţii; Interjecţia - Test recapitulativ; Conjuncţia; Morfologia - Test recapitulativ.

XI. Noţiuni de sintaxă: Predicatul verbal/ Predicatul nominal; Subiectul exprimat/ neexprimat; Subiectul/ Predicatul - Teste recapitulative; Atributul. Atributul adjectival/ substantival/ pronominal; Complementul - Complemente circumstanţiale/ necircumstanţiale; Atributul/ Complementul - Test recapitulativ.

XII. Sintaxa. Propoziţia. Fraza: Fraza - Propoziţia principală/ Propoziţia secundară/ Raporturi sintactice;

XIII. Variante de teză: Semestrul I; Semestrul al II-lea;

XIV. Teste finale;

Lecturi suplimentare pentru vacanţa de vară.

978-606-93523-0-4
Produs nou
chat Comentarii (0)