Limba și literatura română - auxiliar clasa a 7-a
  • Limba și literatura română - auxiliar clasa a 7-a

Limba și literatura română

16,52 lei

Auxiliar clasa a VII-a

 

Autori: Daniela TOMANadia ŞUTELCĂ

Editura DELFIN

Cantitate
Stoc epuizat


CUPRINS:

 

Cuvânt înainte;

Lecturi literare propuse elevilor din clasa a VII-a;

I. Teste predictive (4 teste);

II. Cartea, obiect cultural;

III. Opera epică: Tehnici narative: inserţia, alternanţa, înlănţuirea. Raportul autor-narator-personaj; Tipuri de descriere/ Rolul descrierii într-o naraţiune; Nuvela;

IV. Opera lirică: Arta poetică; Imnul; Figuri de stil - Actualizare; Aliteraţia, metafora, hiperbola; Elemente de prozodie - Măsura, rima, ritmul; Comentarea semnificaţiei titlului; Exprimarea opiniei despre semnificaţia unui text la prima vedere;

V. Texte nonliterare: Dialogul formal şi informal; Cererea; Programul unui eveniment cultural; Prezentarea unui eveniment social;

VI. Noţiuni de sintaxă: Raporturile de coordonare şi subordonare în propoziţie şi în frază; 

VII. Vocabularul: Unităţi frazeologice;

VIII. Noţiuni de fonetică - Actualizare; Accentul, scrierea corectă a numelor proprii;

IX. Morfosintaxa - Verbul (Actualizare; Verbe personale şi impersonale; Diatezele, complementul de agent; Locuţiuni verbale; Funcţii sintactice ale verbelor la moduri nepersonale); Substantivul (Actualizare; Locuţiuni substantivale); Pronumele (Actualizare; Pronumele şi adjectivele pronominale); Numeralul (Actualizare; Alte tipuri de numerale - valori şi funcţii sintactice); Adjectivul (Actualizare; Grade de comparaţie; Locuţiuni adjectivale; Mijloace expresive de redare a superlativului absolut); Părţile de vorbire flexibile; Adverbul (Actualizare; Adverbe relative, interogative, nehotărâte; Adverbe şi locuţiuni adverbiale predicative; Adverbe fără funcţie sintactică); Prepoziţia (Actualizare; Locuţiuni prepoziţionale - regimul cazual); Conjuncţia (Actualizare; Conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare; Locuţiuni conjuncţionale); Interjecţia (Actualizare); Părţi de vorbire neflexibile; Funcţii sintactice;

X. Teste recapitulative;

XI. Variante de teză;

Lecturi suplimentare pentru vacanţa de vară.

978-606-93523-2-8
Produs nou
chat Comentarii (0)