Tratat de procedura civila. Volumul II
  • Tratat de procedura civila. Volumul II

Tratat de procedura civila. Volumul II

87,10 lei

Autor: Ion DELEANU

Editura C.H. BECK

 

Ediţia a II-a, revăzută, completată şi actualizată

Cantitate
Stoc epuizat


TABLĂ DE MATERII:

 

Abrevieri;

Titlul IHotărârea judecătorească:

Capitolul I: Actul juridicţional: Secţiunea I: Criteriile actului juridicţional; 

Capitolul II: Repere ale hotărârii judecătoreşti: Secţiunea I: Noţiunea de hotărâre. Condiţiile, structura şi conţinutul hotărârii; Secţiunea a 2-a: Deliberarea, pronunţarea, elaborarea şi comunicarea hotărârii; Secţiunea a 3-a: Hotărâri cu termen de graţie; Secţiunea a 4-a: Învestirea cu formulă executorie; Secţiunea a 5-a: Execuţia vremelnică; Secţiunea a 6-a: Despăgubiri şi cheltuieli de judecată; Secţiunea a 7-a: Atributele legale şi efectele actului juridicţional; Secţiunea a 8-a: Categorii de hotărâri;

Capitolul III: Autoritatea lucrului judecat: Secţiunea 1: Autoritatea lucrului judecat - determinări şi delimitări; Secţiunea a 2-a: Condiţiile autorităţii lucrului judecat: Secţiunea a 3-a: Opozabilitatea hotărârii; Secţiunea a 4-a: Efectele lucrului judecat; Secţiunea a 5-a: Autoritatea lucrului judecat în cadrul raporturilor mutuale dintre diversele jurisdicţii; Secţiunea a 6-a: Hotărâri susceptibile de înzestrare cu autoritatea lucrului judecat.

Titlul II. Căile de atac:

Capitolul I. Sistemul căilor de atac: Secţiunea 1: Dinamica sistemului căilor de atac; Secţiunea a 2-a: Căile de atac prevăzute de lege şi principiile care guvernează existenţa şi exercitarea lor;

Capitolul II. Apelul: Secţiunea 1: Caracterizare generală; Secţiunea a 2-a: Reglementarea şi formele apelului; Secţiunea a 3-a: Efectele apelului; Secţiunea a 4-a: Renunţarea la apel şi renunţarea la judecată; Secţiunea a 5-a: Judecata apelului;

Capitolul III: Recursul: Secţiunea 1: Dinamica recursului şi atributele acestuia; Secţiunea a 2-a: Exercitarea recursului; Secţiunea a 3-a: Elementele recursului; Secţiunea a 4-a: Judecarea recursului; Secţiunea a 5-a: Soluţionarea recursului şi efectele acesteia; Secţiunea a 6-a: Căile de atac împotriva hotărârii instanţei de recurs;

Capitolul IV: Contestaţia în anulareSecţiunea 1: Apariţia, evoluţia şi formele contestaţiei în anulare; Secţiunea a 2-a: Contestaţia în anulare obişnuită; Secţiunea a 3-a: Contestaţia în anulare specială; Secţiunea a 4-a: Judecarea contestaţiei în anulare;

Capitolul V. Revizuirea: Secţiunea 1: Reglementare, definire, trăsături; Secţiunea a 2-a: Obiectul revizuirii şi condiţiile de admisibilitate a cererii de revizuire; Secţiunea a 3-a: Motivele de revizuire; Secţiunea a 4-a: Judecarea cererii de revizuire;

Capitolul VI: Recursul în interesul legii: Secţiunea 1: Terminologie, reglementare, criterii; Secţiunea a 2-a: Trăsături comune procedurii necontencioase.

Titlul III. Procedura necontencioasă:

Capitolul I: Atribute ale procedurii necontencioase: Secţiunea 1: Terminologie, reglementare, criterii; Secţiunea a 2-a: Trăsături comune procedurii necontencioase.

Titlul IV. Elemente procedurale specifice în anumite litigii sau în faţa anumitor instanţe:

Capitol introductiv: Terminologie; Reglementarea procedurilor speciale; Categorii de proceduri speciale;

Capitolul I: Contenciosul constituţional şi contenciosul administrativ: Secţiunea 1: Contenciosul constituţional; Secţiunea 2: Contenciosul administrativ.

Titlul V. Proceduri speciale

Capitolul I: Ordonanţa preşedinţială: Secţiunea 1: Definire şi condiţii; Secţiunea a 2-a: Domeniul şi procedura ordonanţei preşedinţiale;

Capitolul II: Procedura somaţiei de plată: Secţiunea 1: Obiectul şi domeniul somaţiei de plată; Secţiunea a 2-a: Judecata în somaţia de plată; Secţiunea a 3-a: Elemente de drept comparat şi de drept comunitar privind injoncţiunea de plată; Secţiunea a 4-a: Compatibilitatea procedurii somaţiei sau injoncţiunii de plată cu convenţiile europene;

Capitolul III: Măsurile de asigurare: Secţiunea 1: Sechestrul asigurator; Secţiunea a 2-a: Poprirea asiguratorie; Secţiunea a 3-a: Sechestrul judiciar;

Capitolul IV: Partajul judiciar: Secţiunea 1: Reglementarea partajului judiciar şi condiţiile acestuia; Secţiunea 2: Procedura împărţelii judiciare;

Capitolul V: Contenciosul comercial: Secţiunea 1: Acţiunea comercială; Secţiunea a 2-a: Competenţa instanţelor în materie comercială; Secţiunea a 3-a: Judecata în litigiile comerciale.

Titlul VI. Executarea silită:

Capitolul I: Consideraţii generale: Secţiunea 1: Normele, modalităţile şi formele executării silite; Secţiunea a 2-a: Participanţii la executarea silită; Secţiunea a 3-a: Creanţa - cauză a urmăririi silite; Secţiunea a 4-a: Titlurile executorii; Secţiunea a 5-a: Titlul executoriu european; Secţiunea a 6-a: Dreptul de a porni executarea silită; Secţiunea a 7-a: Obiectul executării silite; Secţiunea a 8-a: Incidente în procedura de executare silită; Secţiunea a 9-a: Contestaţia la executare; Secţiunea a 10-a: Întoarcerea executării silite;

Capitolul II: Formele executării silite şi condiţiile în care se infăptuiescSecţiunea 1: Executarea silită directă; Secţiunea a 2-a: Executarea silită indirectă; Secţiunea a 3-a: Executorul judecătoresc.

Index alfabetic selectiv.

978-973-115-172-4
Produs nou
chat Comentarii (0)