Cartea vieții omului
  • Cartea vieții omului

Cartea vieții omului

45,81 lei

Autor: Menachem HACOHEN

Editura HASEFER

 

Traducere din ebraică de Rodica Amel

Cantitate
Stoc epuizat


CUPRINS:

 

Introducere;

Cartea I - Naşterea:

Partea I - Teme: 1. Familia; 2. Procreaţia; 3. Circumcizia şi răscumpărarea întâiului născut; 4. Copiii de şcoală începătoare; 5. Patriarhii; 

Partea a II-a - Legi: 1. Legământul (circumcizia) lui Abraham, părintele nostru; 2. Legământul veşnic; 3. Dumnezeu să te binecuvânteze şi să te aibă în paza lui!; 4. În ziua a opta; 5. Să ţinem minte legământul; 6. "Mulţumiţi Domnului că este bun!"; 7. Succesiunea rituală de brit-mila; 8. Termenul; 9. Răscumpărarea primului născut; 10. "Sfinţeşte-Mi pe fiecare prim născut"; 11. Primul născut al mamei; 12. "Să laşi să fie răscumpărat fiul la vârsta de o lună"; 13. În valoare de cinci şekeli de argint; 14. Ritualul răscumpărării fiului; 15. "Am văzut toată măreţia ta"; 16. Ritualul darurilor pentru fiică; 17. "În durere vei naşte copii";

Cartea a II-a - Vârsta obligaţiilor religioase: 

Partea I - Teme: 1. Porunci şi fapte bune; 2. Aceasta este Tora; 3. Cântecul şi rugăciunea; 4. Rânduiala mesei în familie; 5. Să ţi le aminteşti şi să le împlineşti; 6. Fii smerit!; 7. Zi de odihnă, zi sfântă; 8. Lună de lună; 9. "Acestea sunt sărbătorile Domnului" - numite sfinte; 10. Despre minuni; 11. Zile bune ale poporului Israel; 12. Zile triste pentru Israel;

Partea a II-a - Legi: 1. Intrarea în jugul obligaţiilor religioase (miţvot); 2. Pregătirile pentru bar-miţva; 3. Şabatul de bar-miţva; 4. Ziua în care se preiau obligaţiile religioase; 5. Tfilin - ca semn să-şi amintească; 6. Capitolele - scrierea lor şi confecţionarea "cutiuţelor" tfilinului; 7. Timpul când trebuie împlinită porunca tfilinului; 8. Locul unde se pune tfilinul; 9. Punerea tfilinului; 10. Ordinea în care se dă jos tfilinul; 11. Bat-miţva;

Cartea a III-a - Căsătoria:

Partea I - Teme: 1. Pru u-rebu (Rodiţi şi vă înmulţiţi); 2. Proritatea procreaţiei; 3. Între el şi ea; 4. Traiul de unul singur;

Partea a II-a: Legile: 1. Instituţia căsătoriei; 2. Iişuvo şel olam (locuirea lumii); 3. Să întemeiezi un cămin evreiesc; 4. Purificarea familiei; 5. Nu amestecăm bucurie cu necaz; 6. Întâmpinarea miresei; 7. Hupa şi kiduşin; 8. Potrivit cu legea iudaică; 9. Dansul în faţa miresei; 10. Cântecul la inaugurarea casei.

973-630-090-0
Produs nou
chat Comentarii (0)